Onze visie

Samen de berg op!

 

De naam van onze schoolafdeling willen we heel graag linken met onze visie voor kwaliteitsvol onderwijs. 'Tabor Bellem' De naam is ontleend aan de berg Tabor. Deze ligt in het noorden van Israël.

De berg Tabor is door zijn relatieve hoogte een voor iedereen toegankelijke berg.
Zo willen we een plaats zijn waar iedereen moet kunnen komen. Maar het vraagt wel de nodige inspanningen om boven te komen. 

Onze school wil rekening houden met eigen geaardheid van elk kind, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie, zo mogelijk in samenwerking met de ouders, om zo een bijdrage te kunnen leveren tot het kunnen functioneren van elk kind in een voortdurend evoluerende maatschappij. Ieder kind is uniek en samen trekken we de berg op!

We herkennen en erkennen de drang tot zelfontwikkeling en willen onze kinderen hierin begeleiden en stimuleren. Het onderricht omvat meer dan het louter weten en kennen. Als school hebben we in ons onderwijs evenzeer aandacht voor de vorming van de wil en het gevoel, de lichaamsontwikkeling en de muzische ontwikkeling. 

Het opvoedingsproject Broeders Van Liefde

Kort filmpje