Onze partners

Leerlingenparticipatie dragen we op onze school een warm hart toe. Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen, organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Tijdens het eerste trimester van het schooljaar kunnen de kinderen van de 2e en 3e graad zich kandidaat stellen en worden er heuse verkiezingen per klas georganiseerd. Tijdens de eerste vergaderingen werkten de verkozenen de krijtlijnen uit van wat er allemaal te gebeuren staat: welk doel heeft de leerlingenraad, welke afspraken maken we, hoe zorgen we ervoor dat we weten wat er leeft op school... 

Zo blijft de belangrijkste vraag voor de leerlingenraad: 
wat de leerlingen van onze school vinden en waar zij iets zouden willen veranderen/verbeteren.

Hier worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen. Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag de moeite waard. 

Op onze school kunnen wij al jaren rekenen op een fantastische ouderraad.
Zij organiseren activiteiten, doen leuke voorstellen, voorzien onze school van culturele activiteiten en toffe extra's voor de kinderen. 

Kriebelt het om zelf deel uit te maken van dat fijne ouderteam? Neem gerust contact op met onze ouderraad.

 

Contact:
ouderraad.bellem@outlook.com


Bestuur:
voorzitter: Severien Vermeire
ondervoorzitter: Ingrid Glorieux
penningmeester: David Van Wonterghem

Volg hier het laatste nieuws van de ouderraad op hun facebookpagina.

 

 

De natuurouders van onze Taborschool zijn al 22 jaar (!) actief op school. Het is een hechte groep vrijwilligers die een paar keer per jaar samenkomt in een gezellige sfeer en waarbij activiteiten worden uitgewerkt of vormgegeven die onze leerlingen in contact brengen met natuur en cultuur.

Onze natuurouders (of –grootouders) helpen de klasleerkrachten op aanvraag bij onder andere uitstappen naar Gent, Brugge, de Poekebeek, Mariahovepark én bij het hoekenwerk in de derde graad (proefjes, tuintjes, egelhuisjes, bijenhotels, …). Ze hoeven zeker geen ervaringsdeskundigen te zijn, maar een portie gezonde nieuwsgierigheid en enthousiasme zijn zeker kenmerken die we bij alle natuurouders terugvinden.

Momenteel zijn er een twintigtal mensen actief, nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom en worden met open armen ontvangen.
Indien interesse, is een seintje naar Sofie.mattheeuws@taborscholen.be al voldoende om mee op de kar te springen.
In het begin gewoon wat meegenieten en meevolgen, en voor je het weet sta je als een echte expert een groepje te begeleiden.
Op deze pagina vinden jullie verdere info over de natuurouders terug. Hopelijk tot gauw eens?

Bekijk hier alle nuttige info, kalender, afspraken met onze natuurouders.

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze.

Adres: Kattestraat 22
9800 Deinze
Tel.: 09 381 06 80
Algemeen mailadres: info@vclbdeinze.be

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn terug te vinden op onze website www.vclbdeinze.be

Zoals u weet ging vanaf 1 september 2018 het decreet leerlingenbegeleiding van start. Daarin leest u onder meer dat de ‘medische consulten’ van het CLB grondig worden hervormd.

Ze worden vanaf nu ‘systematische contactmomenten’ genoemd en de vaste onderzoeksmomenten zullen gedeeltelijk in andere leerjaren vallen.

U kunt hier alle informatie lezen over de contactmomenten.

 

Het CLB is open:
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat.
Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een ander moment.
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan daarover de nodige informatie geven).

Het CLB is gesloten:
van 15/07 t.e.m. 15/08, tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen), tijdens de paasvakantie.