Onze school

Tabor Bellem, de gesubsidieerde vrije basisschool

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs en schept mee de voorwaarden voor een kwaliteitsvol onderwijs.

vzw Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent
tel: 09 221 45 45, fax: 09 221 98 89
Gedelegeerd bestuurder: Raf de Rycke
Sectorverantwoordelijke: Yves De Maertelaere

Pedagogische begeleiding: Raf Missorten, Ewan Claeyssens en Veronique De Kock

Scholengroep Op Weg

De scholengroep bevat meerdere scholen uit de regio Aalter, Nevele, Merendree, Hansbeke, Knesselare, Ursel, Lotenhulle, Sint-Maria-Aalter, Aalter-Brug en Bellem.

Sint-Gerolf Merendree
Sint-Paulus Hansbeke
Sint-Vincentius Nevele
Sint-Franciscus Knesselare
Sint-Medardus Ursel
Emmaüs Basis Aalter
Emmaüs Secundair Aalter
Tabor Sint-Maria-Aalter
Tabor Lotenhulle
Tabor Aalter-Brug
Tabor Bellem