Op een pedagogische studiedag krijgen de leerkrachten eens les of denken we na over onze schoolwerking.
Om zo alle kinderen optimale leerkansen te geven en elke dag kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
De kinderen genieten van een vrije dag.